BỆNH LOÃNG XƯƠNG VÀ NHỮNG CON SỐ BÁO ĐỘNG
BỆNH LOÃNG XƯƠNG VÀ NHỮNG CON SỐ BÁO ĐỘNG

Bệnh loãng xương là bệnh lý đặc trưng bởi sự giảm khối lượng kèm theo hư biến cấu trúc của xương, dẫn đến nguy cơ gãy xương. Theo Hiệp hội Loãng xương Quốc tế (IOF), loãng xương là nguyên nhân của hơn 8,9 triệu ca gãy xương mỗi năm và ......

Hỗ trợ trực tuyến